להזמנות חייגו: 1700-70-11-20
02-6273330
 


תקנון ותנאי שימוש

דף הבית >> תקנון ותנאי שימוש1. הגדרות:

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות המופיעה בצדם, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש:
האתר:specialib.com
המותג/ היצרן/ האתר/ הנהלת האתר: עיצוב בפרי, עוסק מורשה מס' 033507930,  חיי אדם 40 ירושלים.
מוצרים: סידורי פירות ושוקולדים וכו' המופיעים באתר.
יום אספקה: עד שלשה ימי עסקים בארץ, חוץ מערבי חג שהם עד 5 ימי עסקים [כמובן שנעשה השתדלות לשלוח ביום אשר יבוקש
ע"י המזמין] .
כתובת למשלוח: הכתובת שציין המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח ההזמנות.
יום ביצוע ההזמנה: היום בו אושרה העסקה על ידי חברת האשראי של הלקוח ו/או על ידי PAY PAL (פיי פאל).
אישור הזמנה: מהווה חשבונית יחד עם פרטי רכישת העסקה.
הלקוח: גולש / חבר באתר / מזמין.

2. כללי: 

 1. השימוש בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד ותקף לשני המינים יחד.
 2. אנו באתר “עיצוב בפרי” מברכים אותך הלקוח על שבחרת להשתמש באתר ומקווים שהוא לשביעות רצונך ומהווה בעבורך חווית קנייה אינטראקטיבית חדשה, בטרם כל שימוש באתר, לרבות ביצוע רכישה באמצעות האתר או בפעילות אינטראקטיבית אחרת באתר, אנא קרא את תקנון השימוש. כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן.
 3. הוראות תקנון זה ותנאי שימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין הלקוח לבין האתר ,כל שימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים דרכו מעידים על הסכמת הלקוח לתנאים אלה ולכל תנאי נוסף אחר המופיע באתר.
 4. שימוש באתר ו/או הצטרפות למועדון האתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה על ידי האתר מהווה אישור הלקוח כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא יהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או השותפות ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 5. אם אינך מסכים לתנאי התקנון הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר או להצטרף למועדון הלקוחות של האתר.
 6. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכל מכשיר אלקטרוני אחר). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 7. הנהלת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים והמוצרים שתמונותיהם מוצגות באתר.
 8. התמונות באתר הינן להמחשה בלבד והנהלת האתר תשתדל לעשות כמיטב יכולתה על מנת להציג תמונה מדויקת של המוצר עד כמה שניתן.
 9. הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות אי דיוקים או שגיאות, הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהיא הנובעת מאי הדיוקים או שגיאות מסוג זה.
 10. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ על פי דין.
 11. רישומי המחשב של הנהלת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 12. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון מידי פעם בפעם.
 13. התקשרות באתר מיועדת לבני 18 ומעלה, עם אישורך לתנאי שימוש אלה הנך מצהיר כי הנך בן 18 ומעלה.

3. מי הוא האתר? 

 1. האתר מנוהל ומופעל על ידי עוסק מורשה "עיצוב בפרי" (להלן: "הנהלת האתר").
 2. האתר משמש כחנות וירטואלית, מציג ומציע למכירה מגוון סידורי פירות, שוקולדים ומתנות אשר ימכרו בהתאם למלאי הקיים.
 3. כל ההזמנות אשר יבוצעו דרך האתר נעשות בכפוף לפרטים מפורטים בתנאי התקנון (להלן: "השירות").
 4. בכל שאלה בנוגע לאתר, לתנאי השימוש בו, למוצרים המופיעים בו, הזמנות ובירורים תוכל לפנות אל הנהלת האתר באמצעות הדואר האלקטרוני (specialib10@gmail.com) והנהלת האתר תשוב אליך בהקדם.
 5. אם מסרת את פרטיך באתר, אישרת את המסמכים המחייבים ונתת את הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר תהא רשאית ואולם לא חייבת להציג או לשלוח לך עדכונים באמצעות חשבונך באתר, בדואר אלקטרוני, בפקס ובמסרונים (SMS) ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותי מוצרי האתר, כמו גם שירותים ומוצרים של חברות אחרות, מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, כמשמעות בסעיף 30 א' לחוק התקשרות (בזק שידורים), התשמ"ב – 1982. בכל עת, תוכלי לחזור בך מהסכמתך ולהודיע להנהלת האתר על סירובך לקבלת דברי פרסומת, באופן גורף או מסוג מסוים, על ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הסירוב תפורט בתחתית כל דבר פרסומת אשר ישלח אליך.

4. רכישת מוצרים 

 1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יתבקש הלקוח להזין, בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה, את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, יישוב, רחוב מס' בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה. לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה והוזמן משלוח באמצעות שליחות אקספרס לתיאום. קיימת חובה למלא את השדות המסומנים בכוכבית ובלעדיהם לא תצא ההזמנה לפועל.
 2. פרטי הלקוח יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
 3. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי הלקוח יחשב לביצוע הזמנה (להלן: "ההזמנה"). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ויהיה רשאי לעכב את ההזמנה עד קבלת אישור מחברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפיי פאל. לאחר קבלת האישור הפעולה תאושר ויופק אישור סופי להזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפיי פאל והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי.
 4. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לאיחור במשלוח, מכל סיבה שהיא. האחריות על שליחת המוצרים ,מצבם בעת הגעתם למזמין וזמן מסירתם הינה על חברת השילוח בלבד.
 5. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות ויהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

5. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה 

 1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות "ארנק אלקטרוני" כדוגמאת פיי פאל-pay pal (PAYPAL.COM) וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר.
 2. במקרה בו הלקוח יבחר להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, הוא יתבקש למסור את פרטי כרטיס האשראי, מספר תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו.
 3. אם יבחר הלקוח לשלם באמצעות חשבון פיי פאל, יתבקש להזין את פרטי חשבונו כפי שקיים באתר פיי-פאל. אם יחליט הלקוח לשלם באמצעות פיי פאל, הנהלת האתר תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפיי פאל. השימוש, העמלות וקבלת האישור מפיי-פאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל.
 4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום אחרים שיכובדו על ידי הנהלת האתר.
 5. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל הלקוח אישור על קליטת פרטי הזמנתו באמצעות דואר אלקטרוני. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו.
 6. אם מוצר שהוזמן אינו נמצא במלאי, אזי המוצר יופיע בסימון "אזל במלאי" ו/או הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח ותעדכנו.
 7. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של פרטי כרטיס אשראי ועם קבלת אישור מחברת האשראי, או מחברת מפיי פאל בהתאם לאמצעי התשלום בו בחר הלקוח, תינתן הודעה מתאימה ללקוח כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
 8. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאל או כל אמצעי תשלום אחר, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור איתו קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 9. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה.
 10. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כנמצא במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספקו, במקרים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
 11. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון הפיי פאל או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר.
 12. אם חויב לקוח בטעות על ידי חברת האשראי, האחריות הינה על הלקוח להודיע להנהלת האתר על מנת שיתבצע זיכוי בהתאם.

6. אספקה ושילוח המוצרים 

 1. האתר יספק רק מוצר שנתקבל עליו אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפיי פאל, לאמור התשלום עבור מוצר בוצע, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהלקוח מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
 2. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במועד.
 3. במידה והאתר לא יספק את הסחורה במועד האספקה המבוקש (כאשר מתבקשת הנהלת האתר לשלוח את המוצר ביום ספציפי), תתאם הנהלת האתר עם הלקוח מועד אספקה חדש.
 4. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות והמוצרים ישלחו בתוך 3-5 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה .
 5. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.
 6. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת הלקוח מכל סיבה שהיא, תשלח הודעה ללקוח או למקבל ההזמנה על כך והנהלת האתר תנסה למצוא פתרון חלופי.
 7. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינן ניתנים לבקרה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים ואינם בשליטתם.
 8. שימוש באתר ו/או רכישה דרכו מהווה הצהרה כי לא תהיה ללקוח כל טענה נגד הנהלת האתר ו/או הספקים ו/או מי מטעמם עקב שיבושים במועד אספקת המוצרים.
 9. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר.
 10. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים. תנאי חברת השליחויות יחייבו את הלקוח, לפרטים נוספים יש לעיין במדיניות המשלוחים.
 11. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהזמנת, יושת על הלקוח תשלום דמי המשלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח בה יבחר הלקוח.
 12. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון הפיי פאל, האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.
 13. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקת המוצרים כתוצאה מכח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה ו/או מבצע צבאי ו/או מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאורעות שאינם בשליטתו הישירה של האתר כגון אך לא מוגבל לשביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקי שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או אספקה ו/או הובלת המוצרים.
 14. מבצע השליחות יישא באחריות בלעדית עבור כל איחור ו/או עיכוב ו/או אי מסירה שיגרמו מצדו.
 15. זמני אספקת המוצרים המצויינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ו' לא כולל שבתות וחגים, ערבי חג וימי חג).
 16. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
 17. הנהלת האתר לא תוכל לקחת אחריות על מצר שיוזמן לכתובת מסויימת ולא הוספק שם או כתובת או מס' טלפון מדוייקים.
 18. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום נוסף בגין דמי משלוח וטיפול. ועל כן על הלקוח להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 19. במקרה בו יתאם הלקוח איסוף של המוצר בעצמו, לא יתבצע החזר של עלויות המשלוח.

7. האתר רשאי לבטל את ההזמנה כולה או חלקה: 

 1. אם יתגלה כי נפלה טעות בין מחיר המוצר המוצג באתר לבין מחירו בפועל.
 2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהלקוחות שימוש תקין באתר.
 3. במקרה של כח עליון, פעולת מלחמה, איבה טרור מצבי חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.
 4. אם בעת ההרשמה באתר נמסרו פרטים שגויים במתכוון, דבר המהווה עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעמוד בפני הליכים פליליים ואזרחיים.
 5. אם בוצע מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.
 6. במקרה בו יופר תנאי מתנאי תקנון זה, לרבות תנאי הדן באחד המסמכים (לרבות טפסים מקוונים) או תנאי של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
 7. אם ללקוח ישנו חוב עומד אל מול הנהלת האתר או מול חברות הקשורות עם האתר.
 8. אם אזל המוצר במלאי.
 9. אם כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה נחסם או הוגבל בדרך כלשהי.
 10. הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוחות בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר מולאה בעת ההזמנה באתר.
 11. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף או תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת המוצר לפי פרק זה ופרק 7.
 12. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של הנהלת האתר ו/או האתר לתבוע את נזקיהן בשל כך שערך המוצר פחת משמעותית כתוצאה ממצבו לאחר החזרתו.

8. ביטול הזמנה ע"י הלקוח: 

 1. מוצרים המכילים מוצרי מזון (פירות חיים או מיובשים / שוקולד / פיצוחים) ניתן לבטל הזמנה עד 3 ימי עסקים לפני מועד ביצוע המשלוח בפועל, לאחר מועד זה, ביטול יגרור חיוב מלא של עלות ההזמנה למעט דמי משלוח.
 2. מוצרים שאינם כוללים מוצרי מזון ניתן לבטל עד 3 ימי עסקים לפני ביצוע המשלוח בפועל. ביטול הזמנה ייזכה במלוא עלות ההזמנה את המזמין, לאחר מועד זה, ביטול הזמנה יגרור חיוב של 50% מעלות ההזמנה לא כולל עלות משלוח.
 3. לאחר הגעת המוצר לבית הלקוח / כתובת האספקה, ניתן להחזיר מוצרים שאינם מזון בצירוף האריזה המקורית ולקבל זיכוי בסך 50% מעלות המוצר לא כולל עלויות משלוח שלא יוחזרו.

9. מוצרים 

 1. הנהלת האתר רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה את ההיצע ומגוון המוצרים באתר. אשר על כן העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה במועד כלשהו אינה מבטיחה כי יוצע למכירה גם בעתיד.
 2. אם אזל אחד המוצרים שהוזמנו באתר, הנהלת האתר תיצור עם הלקוח קשר טלפוני או באמצעות מייל ושומרת לעצמה את הזכות להציע מוצר חלופי אחר בעל אופי דומה ומחיר דומה. במקרה והלקוח יקבל את ההצעה הזמנתו תעודכן בהתאם. במקרה ויסרב הלקוח לקבל מוצר חלופי הנהלת האתר תבטל את הזמנתו ותזכה את כרטיס האשראי ו/או את חשבון הפיי פאל ממנו התבצע התשלום.

10. שמירת הזמנה: 

 1. מוצרים שהלקוח סימן כי הוא מעוניין בהם יישמרו למשך 60 דקות בעגלת הקניות באתר. לתשומת לב, פרטי הזמנה לא יישמרו לאחר 60 דקות.
 2. על מנת שנוכל לספק לכל לקוחותינו את המוצרים שהזמינו, הזמנתם צריכה להיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ליצירת קשר עם הלקוח ולמשלוח המוצרים. הנהלת האתר לא תספק את המוצרים שהזמנו אם ההזמנה לא נקלטה במחשביה או אם נקלטה באופן משובש וזאת גם אם מקור התקלה הוא מחשבי הנהלת האתר. אם לא תתקבל פניה מהנהלת האתר באמצעות הטלפון או בדואר אלקטרוני בתוך 24 שעות (לא כולל שבתות וחגים) ממועד שליחת ההזמנה, יש להניח כי חלה תקלה בשליחתה. במקרה מעין זה מומלץ כי הלקוח יפנה להנהלת האתר לברר את מקור התקלה.

11. מחירים: 

 1. כל מחירי המוצרים המופיעים באתר נקובים בשקלים. המחירים כוללים מע"מ על פי דין.
 2. המחירים באתר אינם כוללים דמי משלוח המשתנים, בהתאם לבחירת הלקוח, כמפורט באתר בהרחבה.
 3. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שמוצג בעת השלמת תהליך ההזמנה, אם עודכן המחיר לפני שהושלם תהליך ההזמנה, ההזמנה תחויב לפי המחיר המעודכן.
 4. לתשומת לבך , הגם שהנהלת האתר מקפידה לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות אשר בעקבותיה יוצג מחיר שגוי, במקרה מעין זה תעשה הנהלת האתר מאמץ לפנות אל הלקוח לאחר ביצוע ההזמנה ולהודיע לו על המחיר הנכון של המוצר ולאפשר לו, אם כך יבחר, לרוכשו במחיר הנכון. במקרה בו יחליט הלקוח שלא לרכושו במחיר הנכון, האתר לא יהיה חייב לספקו ולא תהיינה ללקוח טענות כלפי הנהלת האתר.

12. מבצעים והטבות: 

 1. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות.
 2. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה או לשנותם, בלא צורך בכל הודעה מוקדמת לכך.
 3. יובהר כי ללקוח אין כל זכות קנויה ליהנות מהמבצעים, הטבות והנחות שבאתר.
 4. כל שינוי בפרטי הזמנה או במחירה תהיה סיבתו אשר תהה יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותו של הלקוח למבצע ו/או הנחה.
 5. הנהלת האתר תשתדל להודיעך טלפונית במקרה בו זכאותך להנחה ו/או הטבה נשללה עקב שינוי בפרטי הזמנתך.

13. אחריות האתר 

 1. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר ו/או כתוצאה מרכישה באמצעות האתר.
 2. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.
 3. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר לא יחייב הדבר את הנהלת האתר ו/או מי מטעמם.
 4. התמונות באתר להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכיו"ב בין המוצר כפי שהוא הוצג באתר לבין המוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל על הנהלת האתר או מי מטעמה אחריות כלשהיא.
 5. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהי חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה. בכל מקרה לא תישא הנהלת האתר באחריות כלשהיא על כל נזק שייגרם ללקוח ו/או מי מטעמו מהגורמים לעיל.
 6. בכל מקרה לא תישא הנהלת האתר באחריות כלשהיא העולה על ערך המוצר שנרכש.
 7. הנהלת האתר אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי הלקוח ו/או מקבל ההזמנה במוצר.
 8. הנהלת האתר תצא ידי חובתה עם מסירת המוצרים שהוזמנו לכתובת ו/או למשלוח אותה מסר הלקוח בעת ההזמנה.
 9. במקרה שרכש לקוח מוצר פגום זכותו היחידה היא להחליפו או לקבל את ערך תמורתו בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה ובהתאם לחוק.
 10. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם ללקוח בשל איחור באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים.

14. זכויות יוצרים 

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של הנהלת האתר בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר לעשות שימוש בהם.
 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 3. זכויות אלה חלות גם על השם עיצוב בפרי. ושם המתחם (DOMAIN NAME) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של חברת עיצוב בפרי. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 4. אין להעתיק לשכפל, להפיץ למכור לשווק להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב ותמונות המוצרים וכיו"ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.
 5. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב לכל מטרה אחרת בין על הלקוח ובין על ידי צד שלישי או בשיתוף צד שלישי בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני או מכני או אופטי, אמצעי צילום והקלטה או בכל אמצעי ו/או דרך אחרת בלא קבלת הסכמה של הנהלת האתר.
 6. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות המשמשות לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. כמו כן, אין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט או אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 7. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (FRAME) גלויה או סמויה.
 8. אין להציג תכנים מהאתר ו/או נתונים מהאתר המתפרסמים באתר או בשירות כלשהו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי הסכמתה של הנהלת האתר, אם תינתן.
 9. אין לעשות שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים של האתר, ברשימת המוצרים או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
 10. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, אזי סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 11. אין ליצור קישורים לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
 12. אין לקשר תכנים לאתר במישרין לתכונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים והכל תוך קבלת הסכמתה של הנהלת האתר.
 13. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. תחת הוראת סעיף זה לא תהיה לכל אדם ו/או גוף ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.
 14. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS), מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב והגה מילולית, סימני מסחר לרבות סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם הנם בבעלותה הבלעדית של הנהלת האתר.

15. קישורים ומידע פרסומי באתר 

 1. במסגרת הביקור באתר יכול שיוצג בפני לקוחות מידע מסחרי פרסומי, מקורו של המידע כאמור יכול ויהיה בהנהלת האתר ויכול שיהיה בצדדים שלישיים.
 2. במקרים בהם מקור המידע הוא בצדדים שלישיים, הנהלת האתר אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא יוכל לבוא גולש באתר אל הנהלת האתר בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן ו/או הפסד הכנסה ו/או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר ואשר מקורו בצדדים שלישיים.
 3. ככל שיש באתר קישורים (לינקים) לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על ידי הנהלת האתר, לא תישא הנהלת האתר בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או לכל פרט אחר הקשור בהם. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שניתן להגיע אליהם באמצעות קישורים מהאתר.
 4. הנהלת האתר תהיה רשאית מידי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות הודעות פרסומיות, מסחריות וכו'. לקוח מסכים כי לחברה עומדת הזכות לשלוח לדואר אלקטרוני אותה סיפק הלקוח או חבר באתר עם רישומו, הודעות ועדכונים לרבות כאלה המכילות מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. שליחת ההודעות תותנה באישורו של הלקוח להנהלת האתר לשלוח לו מסרים פרסומיים.
 5. בכפוף לחוק הספאם יכול לקוח או חבר במועדון הלקוחות של האתר לבחור שלא לקבל הודעות פרסומיות מהאתר וזאת על ידי יצירת קשר טלפוני עם משרדי הנהלת האתר ו/או על ידי שליחת פקס ו/או הודעת דוא"ל.

16. שינויים באתר והפסקת השירות 

 1. הנהלת האתר יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, עיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים שבו וכל היבט אחר הכרוך באתר – ללא כל צורך להודיע או להתריע על כך מראש.
 2. שינויים מעין אלה עשויים לגרום לתקלות ו/או לעורר אי נוחות, אין ולא תהיה למשתמש באתר ו/או ללקוח באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל רשאית הנהלת האתר מכל סיבה שהיא, להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם לפי שיקול דעתה הבלעדית של הנהלת האתר.

17. שינוי בתנאי השימוש 

 1. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לשנות את תנאי השימוש באתר, כולם או חלקם.

18. שמירה על סודיות 

 1. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאות הלקוח, אלא אם כן נדרש הדבר על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
 2. הנהלת האתר נוקטת במיטב אמצעי זהירות המקובלים על מנת לשמור מכל משמר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה, העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה של פרוטוקול מוצפן ומאובטח SSL חברת קרדיט גארד היא הנהלת האתר הסולקת את כרטיסי האשראי והסליקה נמצאת באחריותה והיא פועלת לפי תקני האבטחה המחמירים ביותר
 3. כל העברה של מספר כרטיס האשראי מהאתר אל חברת האשראי נעשית באופן מוצפן בפרוטוקול pci dss level ו-SSL
 4. אך במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שהוא מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 5. יובהר כי הנהלת האתר אינה אוגרת מספרי כרטיסי האשראי, בשום צורה שהיא.

19. דין, סמכות פרשנות 

 1. הדין החל על השימוש באתר, על הזמנות ועל הסכם זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של הסכם זה הוא הדין הישראלי בלבד, ולא תהיה תחולה לכללי הדין הבינלאומי.
 2. כל מחלוקת שהיא אשר תתגלה בין הצדדים סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט במחוז ירושלים בלבד. 
 
כל לקוח מוזמן לפנות להנהלת האתר בכל שאלה ו/או מתן הבהרה.
 
לייבסיטי - בניית אתרים